Make your own free website on Tripod.com
çocukta ruh sağlığıUYUMSUZLUK ÇEŞİTLERİ

 • Duygusal Bozukluklar
 • Alışkanlık Bozuklukları
 • Ağır Ruhsal Bozukluklar
 • Davranış Bozuklukları
 • Uyumsuz Çocukların Teşhisi


SAVUNMA MEKANİZMALARI

 • Bilinçaltına Bastırma
 • Yansıtma
 • İnkar
 • Yön Değiştirme
 • Mantığa Bürünme
 • Özleştirme
 • Özdeşleşme
 • Yüceltme
 • Gerileme
 • Saplanma
 • Dönüştürme
 • Çözülme
 • Duygusal Soyutlanma
 • Yapma-Bozma
 • Karşıt-tepki Oluşturma
 • Neden Bulma
 • Duygudaşlık Boyun Eğme
 • Hayal Dünyasına Kaçma
 • Telafi
 • Parçalanma


PSİKOZLARIN TİPLERİ

 • Şizofrenik Reaksiyonlar
 • Paranoik Reaksiyonlar
 • Affektif Bozukluklar


OTİZİM

 • Asperger Sendromu
 • Angelman Sendromu
 • Ret Sendromu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Çocuk Ve Aileleri İle Psikoterapi Çalışmaları

TIRNAK YEME

KEKEMELİK

TİKLER

CİNSEL EĞİTİM

ÇEKİNGEN ÇOCUK

ZEKA GELİŞİMİ