Make your own free website on Tripod.com
PSİKOZLARIN TİPLERİŞİZOFRENİK REAKSİYONLAR

1850'lerde yavaş yavaş çevreye olan ilgisi azalan, yalnızlığı seven, bir-iki kişiye tanı konmasıyla ortaya çıkmaya başlamış sonra 1860'lardan itibaren de MOREY adlı bir psikiyatrist bunu ortaya çıkarmış ve "erken bunama" adını vermiştir. Çünkü bütün bu hastalık grubundaki insanların semptomların erken yaşta görüldüğünü bulmuş. Onun için erken bunama adını vermiş. Daha sonra KREPLİN bu hastalığın temel özelliğini kişilik parçalanması olarak belirlemiş. 1911'de kişiliğin parçalanması şizofren kelimesiyle ortaya atılmış daha sonra kişilik parçalanmasıyla şizofrenin bir takım ortak belirtilerinin olduğu belirlenmiş. Bunlar: